Σύντομο Bιογραφικό Γιώργου Καφφετζάκη

  • Γεννήθηκε 11 Σεπτεμβρίου 1973
  • Σπουδές: Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 1992-1998
  • Συμμετοχή σε συλλόγους: μέλος του Τ.Ε.Ε. αρ. Μητρώου 80379, μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών
  • Συμμετοχή σε κοινωνικούς φορείς: Αντιπρόεδρος της Ν.Ε. Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ 2006-2009, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ 2006-2009, μέλος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών Ηρακλείου 2006-2009.
  • Σεμινάρια Επιμόρφωσης: Πανελλήνια Σεμινάρια Ωπλισμένου Σκυροδέματος & Μεταλλικών Κατασκευών, Σεμινάρια που έχει διοργανώσει το Τ.Ε.Ε./ΤΑΚ.
  • Επιστημονικές εργασίες:Διπλωματική εργασία που είχε θέμα τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, τμήμα Σταλίδα – Χερσόνησος.
  • Επαγγελματική δραστηριότητα: Ιδρυτικό μέλος της Καφφετζάκης Ο.Ε. “morphosis” μελετητικής & κατασκευαστικής εταιρείας το 2000, η οποία έχει διαχειριστεί, μελετήσει & κατασκευάσει πλειάδα έργων ιδιωτικών, δημοσίου, κατοικίες & πολυκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και γραφεία, πολυκαταστήματα και πολυχώρους, διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων κ.λ.π.