Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Morphosis Kafetzakis Image
Οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), είναι μια πραγματικότητα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από τις αρχές του 2011. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή διαδικασία και πρέπει να επιδείξουμε την ανάλογη σοβαρότητα.

Την 30/3/2010, με απόφαση των υπουργών οικονομικών  περιβάλλοντος ενέργειας  -  κλιματικής αλλαγής, εγκρίθηκε ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΚΕΝΑΚ.

Στον κανονισμό προβλέπεται ότι κάθε νέο κτίριο ή σε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό κτιρίου (χωροθέτηση, προσανατολισμός, απαιτήσεις ηλιασμού, ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων κ.λ.π.), στο κτιριακό κέλυφος  ή στις Η/Μ εγκαταστάσεις.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

  • στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ)
  • στην ενεργειακή κατάταξη κτιρίου
  • στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η εταιρεία "morFOSis" ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε. διαθέτει Ενεργειακό Επιθεωρητή και μάλιστα από τους πρώτους Πανελλαδικά με αριθμό Μητρώου 158, και έχει διενεργήσει πολλές Ενεργειακές Επιθεωρήσεις στον Νομό Ηρακλείου (Ηράκλειο, Μάλια, Χερσόνησος, Γούβες, Κοκκίνη Χάνι, Αγία Πελαγία κ.τ.λ.) και στον Νομό Λασιθίου (Νεάπολη, Σίσι, Μίλατος, Βραχάσι, Άγιος Νικόλαος, Ελούντα, Πλάκα, Κριτσά, Καλό Χωριό, Φουρνή, Λίμνες, Χουμεριάκο, Νικηθιανό, Λατσίδα και γενικά στα ορια του Δήμου Αγίου Νικολάου), τόσο για πωλήσεις και ενοικιάσεις διαμερισμάτων, κατοικιών, καταστημάτων, ξενοδοχείων κ.τ.λ. , αλλά και για την ολοκληρωμένη ένταξη των δικαιούχων στο επιδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της «εξοικονόμησης κατ’ οίκον» του Υπουργείου Υ.ΠΕ.Κ.Α.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) εκδίδεται μέσα σε μια ημέρα, εφόσον έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε το ακίνητο βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου είτε στο Νομό Λασιθίου και μετά την αυτοψία που θα διενεργήσει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής.

Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.);

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) , στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει συστάσεις δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.


Πότε απαιτείται η έκδοση για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.);

Ο συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.),  να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο  από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Η έκδοση για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) απαιτείται σε όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. , βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, κλπ), ως εξής: 


Νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα:

- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.


Υφιστάμενα:

- Από 09.01.2011: σε κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα).

-Από 9.1.2012 στην ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

- Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική κατά την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον».

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική μόνο σε νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) θα έχουν ισχύ για δέκα έτη.


Δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κτιρίων:

Τα απαιτούμενα διακαιολογητικά για τη σύνταξη Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) υφιστάμενου κτιρίου είναι τα ακόλουθα:

1) Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ. ΔΟΥ, διέυθυνση κτλ),

2) Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ),

3) Αρχιτεκτονικά σχέδια της Οικοδομικής Άδειας ή αποτύπωση του υφιστάμενου κτιρίου,

4) Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και μελέτη θερμομόνωσης, εφόσον είναι διαθέσιμα,

5) Τοπογραφικό σχέδιο,

6) Οικοδομική άδεια για κτίρια μετά από την 14/3/1983,

7)  Φύλλο συντήρησης λέβητα.